RETOURBELEID / GARANTIE

U mag een product, tenzij anders vermeld, standaard binnen 14 dagen na ontvangst bekijken en beoordelen. Wij vragen u hierbij wel om zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan.

Let op: een melding van (transport) schade dient ons binnen de 48u na levering te bereiken via ons email adres [email protected]:

Ziet u toch af van de aankoop? Dan dient u het product binnen deze 14 dagen aan ons te retourneren. Daarbij vragen wij u, voor een correcte afhandeling, om ook een volledig ingevuld retourformulier mee te sturen. U kunt het retourformulier HIER downloaden.


Let op: schrijf niet op de fabrieksverpakking zelf en plak daar ook geen tape of plakband op!


GARANTIE BIJ SWALLS

Indien u een product aanschaft bij SWALLS is daar in de meeste gevallen garantie op van toepassing. Er zijn producten die een garantie hebben van 1 jaar, soms 3 jaar en soms is zelfs 5 jaar garantie mogelijk. Mocht het product binnen deze periode defect raken, dan is dat natuurlijk vervelend, maar gelukkig heeft u het gekocht bij SWALLS waar service erg belangrijk is. U kunt de garantie melden bij ons, waarna we eerst de situatie in kaart brengen om een idee te krijgen hoe het product is toegepast. Het spreekt voor zich dat garantie alleen van toepassing kan zijn indien het product op de juiste wijze is toegepast en gebruikt.

 

Let op: De W-DOCK producten kunnen na het inbouwen niet meer retour genomen worden doordat het product door montage alleen nog beschadigd kan worden. Wel is de garantie van toepassing op de oplaadkabel en oplader/voeding. 


HOE WERKT DE GARANTIE AANVRAAG?

Om u op voorhand een goed idee te geven van hoe een garantie aanvraag bij SWALLS verloopt, zijn de volgende punten van belang:

U meldt de garantie per email naar [email protected] met als onderwerp garantie. De specifieke situatie wordt in kaart gebracht en beoordeeld. Nadat door SWALLS wordt aangegeven dat u het product retour kunt zenden, downloadt u het garantie formulier en vult deze in.

U verpakt het product goed en stuurt het samen met het formulier naar SWALLS. Deze verzendkosten zijn voor uw rekening.
(NB: uitwendige schade kan invloed hebben op de beoordeling van garantie)


Het product komt aan bij SWALLS en wordt beoordeeld. Als er duidelijk sprake is van falen, zullen wij het product direct vervangen voor een nieuwe. Indien hier niet direct over te oordelen valt, zal het product ter beoordeling naar de fabrikant gaan. Wij wachten vervolgens de reactie van de fabrikant af.
Let op: Dit kan enorm in tijd verschillen en varieert tussen 1 en 4 weken reactie tijd.

Indien het product onder de garantie valt, wordt het vervangen door een nieuwe. Wanneer dit product niet meer leverbaar is, ontvangt u een vervangend product of wordt u de mogelijkheid geboden een nieuw product uit te kiezen. Deze zending zal worden betaald door SWALLS. Indien het product om welke reden dan ook NIET binnen de voorwaarde van garantie valt, dan rekent SWALLS u verder geen kosten. Als een aanspraak op garantie wordt afgewezen, zal dit ten aller tijde geschieden door de fabrikant met onderbouwing. Het is dan uiteraard mogelijk het product retour te ontvangen, waarvoor wij dan uitsluitend nog de verzendkosten in rekening zullen brengen. SWALLS zal nooit een aanspraak op garantie op voorhand afwijzen, we zullen u altijd helpen en vrijblijvend adviseren. Belangrijk om te weten is dat SWALLS service hoog in het vaandel heeft staan en altijd graag helpt. Daar staan wij voor en daar mag u als klant van SWALLS op vertrouwen. Wij kunnen u het beste helpen, wanneer u bij een eventuele retourzending een compleet ingevuld retourformulier meestuurt.

U kunt het retourformulier HIER downloaden.